ZECE PAȘI CARE TE AJUTĂ SĂ ÎNFIINȚEZI O LIVADĂ PROFITABILĂ

Autor: Dr. Eugeniu Gudumac

Foarte mulți dintre agronomii actuali spun ca nu-i mare treabă să înființezi o livadă. Dar la economia de piață de astăzi nu este de ajuns să ai doar o livadă. Livada este o plantație multianuală, iar o greșeală efectuată înainte de a fi înființată aceasta, poate duce la cheltuieli suplimentare an de an, care vor micșora profitul și va dura în fiecare an pe toată durata de exploatare a ei. În continuare voi numi zece pași pe care ar trebui să îi iei în considerare atunci cînd te gîndești la înființarea unei livezi.

 1. Studierea informației din domeniu. O livadă de clasă sperioară și profitabilă se poate obține doar când producătorii îndeplinesc și mențin tehnologia de producere, precum și standardele cerute. Pentru acesta este necesar de a citi cât mai multă informație referitoare la înființarea livezii, dezvoltarea și fructificarea pomilor, precum și cum se gestionează o livadă corect și de lungă durată. Sursele de informare sunt binevenite cele din manualele și revistele de specialitate cît cele tehnologice, sursele web, diferite forumuri destinate pomicultorilor, consultarea unor specialiști în domeniu, etc. Având cunoștințe ample despre livadă, dar și mai mult despre cultura (măr, cireș, prun, etc.) pe care doriți să le folosiți pentru plantare, veți putea evita efectuarea unor greșeli tipice ce se întâlnesc în perioada de dezvoltare și fructificare a pomilor în livadă.
 2. Locul de amplasare a livezii. La alegerea locului de amplasarea a livezii se iau în considerare un șir de factori, cum ar fi: rețeaua de drumuri, existența forței de muncă, sursele de aprovizionare cu apă pentru irigare, etc. Spre exemplu, rețeaua de drumuri are o mare importanță în procesul de producere a fructelor deoarece în livadă trebuie să fie acces în orice anotimp și condiție meteo existente pentru a efectua orice lucrare tehnologică. Drumurile asfaltate spre terenul preconizat pentru plantarea unei livezi are prioritate, însă sunt acceptate și cele pietruite. O însemnătate deosebită o are și existența forței calificate de muncă (sate, etc.) în apropierea livezii, care va permite reducerea cheltuielilor de transport a muncitorilor ce vor fi implicați în principalele procese tehnologice din livadă cum sunt recoltarea fructelor, tăierea (curățirea) pomilor, etc. Un alt factor ce influențează direct calitatea fructelor, precum și dezvoltarea pomilor este accesul la sursele de apă permanenentă. Având acces la o sursă de apă constantă și permanentă s-ar putea de instalat în livadă și un sistem de irigare care vă va ajuta la sporirea recoltei de fructe, deasemenea va influența și calitatea fructelor. În mod permanent când se alege locul de amplasare a livezii se ia în considerare următoarea expresie „O amplasare corectă a livezii duce la reducerea cheltuielilor de management a ei”.
 3. Condițiile ecologice ale terenului. Condițiile ecologice ale terenului ales influențează cel mai direct asupra dezvoltării și fructificării pomilor care vor fi plantați. În acest caz recomand să studiați detaliat datele meteorologice ale regiunii date, dacă sunt accesibile și disponibile. Factorii importanţi sunt îngheţurile severe şi spontane in timpul iernii; perioada îngheţului de primăvară; vânturile puternice de primăvară; prognosticul precipitaţiilor în apropierea perioadei de recoltare; şi probalitatea apariţiei grindinei. De asemenea, poate fi benefic şi faptul de a vorbi cu localnicii să vă ofere o descriere generală a condiţiilor climatice existentă în teritoriul respectiv. Pe lângă condițiile meteorologice, solul reprezintă unul dintre cele mai importante componente ce trebuie luate în calcul atunci când se alege terenul potrivit pentru înființarea unei livezi. El asigură ancorarea pomilor, asimilarea substanțelor nutritive, apa și oxigenul necesar pentru dezvoltarea sistemului radicular. Prin urmare, el trebuie evaluat atent, dar în același timp este necesar de a colecta probe de sol pentru a efectua o analiză chimică într-un laborator specializat acreditat. De rezultatele analizei chimice va depinde tipul portaltoiului (rădăcina) care va fi folosit la plantare. De asemenea și topografia terenului va influența direct asupra tipului și sistemului de cultură (clasic, intensiv sau superintensiv), etc.
 4. Alegerea soiului/soiurilor. La momentul actual pe glob există foarte multe soiuri, însă este foarte greu să iei o decizie corectă asupra soiului, deoarece durata de exploatare a unei livezi poate fi de la 15 ani și mai mult. Deci, soiul ales trebuie să fie în baza unor studii detaliate asupra piețelor de desfacere. Totodată trebuie să puneți accent pe forma, dimensiunile și culoarea fructelor, aspectele tehnologice ale soiului dat, modul de păstrare, etc. Cu toate acestea s-ar putea să ne conducem și după următoarea frază: „Când livada este amplasată într-o zonă de recoltare precoce, poate fi avantajos să se axeze pe plantarea unor soiuri timpurii pentru a profita de preţurile mai ridicate. În cazul în care livada este situată la o altitudine mai mare, atunci soiurile tardive pot oferi un avantaj financiar.”.
 5. Alegerea și amplasarea polenizatorilor. În funcție de soiul ales pentru a avea o recoltă foarte bună și constantă este nevoie de un polenizator (excepție o fac soiurile autofertile). Fructele soiului polenizator pot fi comercializate ca și cele ale soiului de bază. Însă în cazul în care dorim să plantăm numai un soi, atunci se folosesc numai soiuri autofertile, iar la unele soiuri de măr se poate de folosit şi soiurile ornamentale (Evereste, Prof. Sprenger, etc.), care sunt practicate pe larg în Europa. Amplasarea şi repartizarea soiurilor în livadă trebuie să se efectueze în strictă conformitate cu însuşirile lor de interpolenizare și perioadei de înflorire. Pentru a avea o amplasare corectă a polenizatorilor în livadă, recomand de apelat o echipă competentă de proiectare.
 6. Materialul săditor. Recomand mai întâi de studiat ce oferă unele pepiniere pomicole cu referire la soiuri, portaltoaie, tipul materialului săditor, etc. Contractarea materialului săditor se face prin încheierea unui contract cu cel puțin 2 ani înainte de înființarea livezii cu pepiniere pomicole licenţiate, recunoscute oficial şi controlate de organismele de resort, care garantează originalitatea (autenticitatea) şi calitatea pomilor. În acest contract se stipulează soiul, portaltoiul, tipul materialului dorit, etc. Totodată trebuie de luat în considerație următoarele aspecte importante, precum: „Utilizarea materialului săditor devirozat (virus free) și „Certificat” la înfiinţarea livezilor duce la majorarea dezvoltării pomilor, volumului producţiei şi duratei de exploatare a lor cu 10-20% în comparaţie cu cel nedevirozat. Iar în cazul mărului, folosirea pomilor cronaţi la fondarea livezilor duce la micşorarea timpului de intrare pe rod economic cu 1-2 ani, în unele cazuri pomii fructifică (2-5 fructe/pom) chiar şi în primul an după plantare.”.
 7. Proiectarea livezii. Aceasta este o etapă foarte importantă și se efectuează de o echipă de proiectanți profesioniști. Echipa de proiectare se deplasează la teren pentru a-l evalua și a studia relieful, se recoltează probele de sol, se determină adâncimea apelor freatice, etc. De asemenea cu ajutorul tehnologiei GPS se iau coordonatele terenului dat pentru a crea o hartă digitală a lui, care ulterior se importă într-un soft de proiectare. După ce au fost recoltate şi analizate toate datele necesare pentru înfiinţarea plantaţiei, proiectantul se orientează spre folosirea datelor obținute în elaborarea proiectului propriu-zis. Proiectul înfiinţării plantaţiei multianuale conţine informaţii vaste despre: modul de pregătire a solului înainte de plantare; condiţiile agro-climaterice şi pedologice ale terenului dat; tipul portaltoiului şi sortimentul recomandat, precum şi amplasarea lor pe teritoriul plantaţiei; numărul pomilor; numărul de rânduri; distanţa între rânduri; distanţa între pomi pe rând; sistemul de formare a pomilor în primii ani după plantare; modul de întreţinere a solului; volumul necesar de îngăşăminte şi modul de administrare a lor; sistemul de măsuri în combaterea bolilor şi dăunătorilor; se face un calcul asupra numărului de stâlpi, de sârmă şi de ancore al sistemului de susţinere (dacă este necesar), numărul de tutori; sunt descrise metodele de protecţie a mediului şi de protejare a solului de eroziune; organizarea lucrărilor de înfiinţare pas cu pas, etc. De asemenea sunt descrise detailat fişele tehnologice pentru fiecare an în parte, precum devizele de cheltuieli la înfiinţare şi întreţinerea plantaţiei în primii ani după plantare. Ei vă planifică și desenează şi planul general al plantaţiei, precum şi detailat în parcele; reţeaua de drumuri cu zonele de întoarcere a agregatelor; numărul de rânduri, precum şi direcţia de amplasare a lor; locul de amplasare a centrului gospodăresc, etc. Totodată este foarte important ca echipa de proiectare a livezii să efectueze și amplasarea parcelor pe terenul dat.
 8. Sursele de apă. Sursele de apă ce sunt în apropierea livezii sunt binevenite, deoarece ele vă vor ajuta să va faceți livada mai profitabilă prin majorarea recoltei și calității fructelor. Pomii necesită de a fi irigați la scurt timp după ce au fost plantați, pentru a le asigura un contact bun dintre rădăcini și sol cît și o ancorare bună a pomului pe toată durata de exploatare a livezii. Dar pentru aceasta obligatoriu se recomandă de efectuat analiza apei. În cazul în care calitatea apei corespunde cerințelo standarde pentru a fi folosită pentru irigare, se recomandă de instalat și un sistem de irigare.
 9. Agronom calificat. În zilele de astăzi un agronom calificat trebuie să fie la curent cu toate tehnologiile moderne care se aplică în livadă. Iar, pentru aceasta el trebuie să dispună de computator (preferabil NoteBook), internet, telefon mobil, abonament la revistele de specialitate, participare permanentă la instruiri tematice (seminare, mese rotunde, vizite de studiu, etc.), consultații de la experți din domeniu, o stație meteo instalată în livadă, precum și o mașină.
 10. Asigurarea livezii. Pentru a avea o siguranță în afacerea cu livada, recomand de asigurat livada contra condițiilor climaterice nefavorabile (grindina, etc.). Câteodată trebuie să vă gândiți și la o metodă pasivă de asigurare a livezii printr-un sistem de protecție antigrindină prin utilizarea plasei antigrindină. Dar despre acest lucru, vom scrie într-un articol separat.

Succes!!!

1 răspunde

Urmăritori & Pingbacks

 1. […] sau https://goo.gl/gY0ESA deasemenea vă recomandăm să luați în considerație și cei ZECE PAȘI CARE TE AJUTĂ SĂ ÎNFIINȚEZI O LIVADĂ PROFITABILĂ de pe acest […]

Scrie un comentariu

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *